angle-left Chlorothalonil-Messwerte vom November 2022